CHF10.00
CHF10.00
CHF20.00

Soins & Bien-être

Infusion de CBD “Envie”

CHF20.00

Soins & Bien-être

Infusion de CBD “Colère”

CHF20.00

Soins & Bien-être

Infusion de CBD “Paresse”

CHF20.00
CHF20.00
Promo !
CHF204.00
CHF22.00CHF44.00
CHF22.00CHF44.00
Promo !

Soins & Bien-être

ImmuPro DEFEND Curcuma

CHF37.00
Promo !
CHF39.00
CHF152.00
CHF114.00
CHF28.00CHF67.00
CHF58.00CHF139.00
CHF48.50CHF230.00
CHF146.00CHF350.00
CHF39.90CHF100.00

Soins & Bien-être

Crème CBD Anti-âge

CHF39.90
Rupture de stock

Soins & Bien-être

Crème CBD pour les mains

CHF29.90